naar beneden gerichtheid:
verhouding 1 breed 3 breed:
start interval: